USSR-‘special settlements’

Notes: Admissions to special settlements include: born, arrived from other Soviet republics, regions and provinces, arrived from other organizations, re-captured special settlers.

Source:

1930-1937:

GA RF(State Archive of Russian Federation).F.R-9479.O.1.D.89.L213.

1938-1942:

GA RF.F.R-9479.O.1.D.89.L.218.

1943-1944: V.N.Zemskov. “Kulatskaya ssylkа” nakanune i v godi Velikoy otechestvennoy voyni // Sociologicheskie issledovaniya. 1992. № 2.

1949: Zemskov.V.N. Spezposelenzi (po documentam NKVD-MVD USSR) // Sociologicheskie  issledovaniya. 1990. № 11.

Researcher: Mikhail Nakonechny